Head GISDTDA

GISTDA STATION 2023 #1

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร ผ่านรายการ GISTDA STATION  ประจำปีงบประมาณ 2566   ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเผยแพร่ สาระความรู้ และเรื่องราวต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร สทอภ. ได้รับรู้และเข้าใจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานต่อได้

ซึ่งในครั้งนี้ “GISTDA STATION” Ep.1 ได้นำเสนอในหัวข้อเรื่อง “ผลิตภัณฑ์และบริการจาก THOES-2 & THEOS-2A”  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของเรา ที่จะสามารถช่วยกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคคลภายนอกได้รับทราบ ต่อได้ นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอถึง ภาพรวมของผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่ GISTDA เรามีทั้งหมด อีกด้วย

ต้องขอขอบคุณ  คุณวสพรรณ แซ่ตั้น เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการบริการ ที่มาเป็นแขกรับเชิญกับกิจกรรมครั้งนี้

 

โดยมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมากกว่า 60 คน

luckyka.tia 30/1/2023 0
Share :