Head GISDTDA

GISTDA เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สทอภ. หรือ GISTDA เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานและเครื่องพระกฐิน ประจำปี 2565 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทั้งนี้ GISTDA ขอเชิญร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยร่วมบริจาคจตุปัจจัยเพื่อสมทบองค์กฐินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (กฐินพระราชทานประจำปี 2565)” เลขที่บัญชี  955-0-35388-5

luckyka.tia 20/10/2022 0
Share :