Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 266 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 131 จุด พื้นที่เกษตร 55 จุด พื้นที่เขตสปก. 35 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 24 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #เชียงราย 50 จุด #ตาก 45 จุด และ #แพร่ 41 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบากถึง 179 จุด ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อยเหมือนหลายวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,873 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,394 จุด และภาคกลาง 9,835 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. หลายจังหวัดทั่วประเทศมีค่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ยกเว้นจังหวัด #เชียงราย และ #แพร่ ที่พบค่าฝุ่นจิ๋วอยู่ที่ 45,38 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรระมัดระวังเป็นพิเศษ 
.
สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับที่หนึ่งคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 815 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นประเทศไทย จำนวน 266 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 203 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
 ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 4/5/2022 0
Share :