Head GISDTDA

Workshop GISTDA TEAM Change Agent ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 สำนักยุทธศาสตร์ โดย ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร ได้นำ GISTDA TEAM Change Agent ร่วมกิจกรรม Workshop ครั้ง 2/2565 ณ ห้องประชุม 4 อาคาร Visionarium  SKP ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการร่วมหารือ เป็นการเสริมองค์ความรู้ในเรื่องของการพิจารณา บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะ Talent Management & Succession Planning  แนวทางการวิเคราะห์และการค้นหา Talent  6 Steps in Strategic Integrated Talent Management และได้ให้ TEAM Change Agent ได้ร่วมกันพิจารณา และประเมินตนเองด้วย Talent Management Review 9 Grids Categories ของตัวเองด้วย

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ Online จำนวน 3 คนเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงคนใกล้ชิดพบเชื้อโควิด-19

luckyka.tia 7/3/2022 0
Share :