Head GISDTDA

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมพิธิถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวง อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564  นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เป็นตัวแทนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564 ณ บุญวาทย์วิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขอบคุณภาพข่าวจากกลุ่มสื่อสารองค์กร กองกลาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Admin 2/11/2021 0
Share :