Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 7 / 2562 ในหัวข้อ“ กว่าจะเป็นนักเรียนทุน “

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 จิสด้าได้จัดกิจกรรม คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 7 / 2562 ในหัวข้อ “กว่าจะเป็นนักเรียนทุน “ โดยมี คุณยุทธภูมิ โพธิราชา ตัวแทนนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว คุณศิริกุล หุตะเสวี ตัวแทนที่กำลังศึกษาอยู่และคุนปานวาด นิติกุล ตัวแทนที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ทั้งนี้ ตัวแทนนักเรียนทุนทั้ง 3 ท่านได้มาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลรายละเอียด การเตรียมตัวก่อนสอบนักเรียนทุนพร้อมทั้งเล่าประสบการณ์ที่กำลังศึกษาต่อในต่างประเทศและแนะนำแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่จิสด้าที่สนใจจะศึกษาต่อเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์กร

Admin 10/6/1476 0
Share :