GISTDA เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปส.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

      ในวันนี้ (24 มกราคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้การต้อนรับ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พร้อมคณะ ในโอกาสที่เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ปส.