• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ จำนวน 1 อัตรา
  1. วิศวกร/นักเทคโนโลยีอวกาศ
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
  1. นักตรวจสอบภายใน
    จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(ข้อเขียน)