Head GISDTDA

Procurement

Search procurement


อัพเดทเวลา ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (e-GP)
ตอนเช้า : 08.55 น.
ตอนกลางวัน : 12.55 น.
ตอนเย็น : 18.00 น.
# รหัสโครงการ Title Type Date
1291 64107314233 จ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบติดตามเตือนภัยระยะไกลทางทะเลและชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/10/2021
1292 64087633694 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ และ จ.อุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/2021
1293 64087594278 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.ระยอง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/2021
1294 64087594278 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.ระยอง โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง 29/10/2021
1295 64087633706 จ้างเหมาสำรวจข้อมูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.พังงา (อ.คุระบุรี, อ.ตะกั่วป่า) โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/2021
1296 64107341975 ซื้อS Band cavity diplexer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 29/10/2021
1297 64107029688 ซื้อเครื่องวัดความชื้นในดินตามระดับชั้นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 29/10/2021
1298 64107301742 จ้างซ่อมเครื่อง Signal Analyzer พร้อมสอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1299 64107271908 จ้างเหมาบุคลากรในการจัดทำเว็บแอปพลิเคชัน และโมบายแอปพลิเคชัน ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021
1300 64107270621 จ้างเหมาบุคลากรในการสร้าง Data Cube และจัดเตรียมข้อมูลแบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลมหาภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง 28/10/2021