Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 14 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 1 จุด

โดยพบที่จังหวัดเชียงใหม่ 1 จุด

Admin 14/12/2563 233 0
Share :