Head GISDTDA

ตำแหน่งจุดความร้อนภาคเหนือตอนบน วันที่ 5 ธันวาคม 2563

พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ภาคเหนือตอนบน รวม 2 จุด

โดยพบมากที่จังหวัดเชียงราย 2 จุด

Admin 5/12/2563 232 0
Share :