Head GISDTDA

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงในพื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ในช่วงวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566 ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ

GISTDA เผยข้อมูลการวิเคราะห์จากดาวเทียมพบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าสูงในพื้นที่ป่ากว่า 12 ล้านไร่ในช่วงวันที่ 17 – 23 เมษายน 2566 ใน 6 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ลำปาง เพชรบูรณ์ และน่าน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้หลายจังหวัดสิ้นสุดระยะเวลาการประกาศห้ามเผาแล้ว 

สำหรับพื้นที่เสี่ยงอีก 11 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นกัน ได้แก่ นครสวรรค์ เชียงราย พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี แพร่ พะเยา ลำพูน พิจิตร และอุตรดิตถ์ 

ทั้งนี้ การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดังกล่าว จะเป็นข้อมูลสำคัญให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้นำชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจสอบและวางแผนป้องกัน เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป 

ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th หรือ ติดตามข้อมูลจาก https://fire.gistda.or.th/dashboard.html และควรติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "#เช็คฝุ่น"

amorn.pet 18/4/2566 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง