Head GISDTDA

GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Kanopus-V (คาโนปุส-วี) ของวันที่ 5 ตุลาคม 65 พบพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่บางส่วนตามขอบเขตระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร

ดาวเทียมเผยภาพน้ำท่วมขังร้อยเอ็ด ยโสธร  

GISTDA ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม โดยใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Kanopus-V (คาโนปุส-วี) ของวันที่ 5 ตุลาคม 65 พบพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และพื้นที่บางส่วนตามขอบเขตระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร
 
จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าน้ำท่วมขังฝั่งจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนใหญ่จะอยู่ริมสองฝั่งลำน้ำยัง ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมลุ่มต่ำและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมฝั่งลำน้ำ สำหรับจังหวัดยโสธรพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะอยู่ตามแนวขอบเขตจังหวัดซึ่งก็คืออำเภอเมืองที่อยู่ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมวลน้ำเหล่านี้จะไหลไปสู่ลำน้ำชี ต่อไป

ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง โดยเฉพาะตามแนวริมตลิ่ง ริมลำน้ำสายหลักสายรอง ให้เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดครับ

ปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วรวมทั้งสิ้น 79,731 ไร่ และ 25,025 ไร่ ตามลำดับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม Kanopus-V (คาโนปุส-วี) นี้ได้รับการสนับสนุนจาก The International Charter Space and Major Disasters, ROSCOSMOS และ United Nations Satellite Centre (UNOSAT)

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #เทคโนโลยีอวกาศ #น้ำท่วม #ยโสธร #ร้อยเอ็ด

Nattakarn Sirirat 6/10/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง