Head GISDTDA

GISTDA ต่อยอด Ground Base LiDAR พร้อมประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศรูปแบบต่างๆ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ได้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีกราดเลเซอร์ภาคพื้นและภาพถ่ายดาวเทียม หรือ เทคโนโลยี Ground Base LiDAR ภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือภูมิสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ (GISAVIA)  เพื่อจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศมีความแม่นยำสูง

 

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำ ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้ ต่อยอดมาจากการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศและสิ่งกีดขวางบริเวณพื้นที่สนามบิน โดยมีสนามบินต้นแบบคือท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต

 

เทคโนโลยี Ground Base LiDAR นั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้กับงานภูมิสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้ GISTDA ได้มีการให้บริการและส่งเสริมภาคเอกชน ในการจัดทำข้อมูลและให้บริการนวัตกรรมดังกล่าว เพื่อให้ลดต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศจากนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาโดยนักวิจัยไทย เพื่อยกระดับการให้บริการข้อมูลสารสนเทศและต่อยอดการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยต่อไป

phasaphong.tha 9/9/2565 226 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง