Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชัน "

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565

บุคลากร GISTDA ประจำที่ ศูนย์ราชการฯ กรุงเทพ และ SKP ชลบุรี  เป็นตัวแทนในนาม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมแสดงพลัง คนไทยตื่นรู้สู้โกง จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ร่วมรับฟัง แนวคิด “ผู้นำ.. กับการปราบโกง” เพื่อเจาะประเด็นวิสัยทัศน์ การต่อต้านคอร์รัปชัน โดย ผู้นำภาครัฐในหลายระดับ ทั้งในระดับชาติ (รัฐมนตรี/ ปลัดกระทรวง), ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด), ระดับท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ ตำบล) ได้แก่

  • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  • รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  • นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
  • นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  • นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา
  • นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง
luckyka.tia 6/9/2565 188 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง