Head GISDTDA

กองทัพอากาศ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA ในด้านการทำงานของระบบดาวเทียม

23 สิงหาคม 2565 GISTDA ให้การต้อนรับ น.อ.ศุภกร จิตตรีขันธ์ รอง ผบ.ศปอว.ทอ. พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการปฎิบัติการดาวเทียมและหารือการใช้งานดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดย นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม ให้การต้อนรับพร้อมด้วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ

1) การวางแผนถ่ายภาพ รับสัญญาณ และผลิตข้อมูลดาวเทียม

2) การปฏิบัติการดาวเทียมไทยโชต  

3) ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยด้านวงโคจรในอวกาศ (AstroLab) และ

4) ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (AIT) และดาวเทียม THEOS-2A

เพื่อต่อยอดการใช้งานดาวเทียมเพื่อความมั่นคงของประเทศและช่วยเหลือประชาชน

amorn.pet 23/8/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง