Head GISDTDA

GISTDA ทดสอบความแม่นยำเครื่องตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ ณ กรมควบคุมมลพิษ

ทีม GISTDA นำเครื่องตรวจวัดภาคพื้นดิน ที่เรียกว่าแพนโดรา (Pandora) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจเทียบ ร่วมกับข้อมูลคุณภาพอากาศที่ได้จากเครื่องตรวจวัด GEMS ซึ่งติดตั้งอยู่บนดาวเทียม GEO-KOMPSAT 2B (GK-2B) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดมลภาวะทางอากาศ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งถือเป็นการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและตรวจวัดคุณภาพอากาศในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
..
ที่ผ่านมา GISTDA ได้ทดสอบเทียบเคียงเครื่องตรวจวัด Pandora อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการตรวจสอบความแม่นยำ รวมถึงตรวจสอบความพร้อมการทำงานของเครื่องให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลานั่นเอง ครับ
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ทดสอบ #แม่นยำ #เครื่องตรวจวัด #มลภาวะ #อากาศ #Pandora #sensor #พัฒนา #GI #เพื่อประชาชน

phakpoom.lao 9/5/2565 103 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top