Head GISDTDA

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำทีมหารือ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นำทีมหารือ GISTDA ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

22 เมษายน 2565 นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA และทีมงาน ให้การต้อนรับ นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้อำนวยการกองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะฯ ในการร่วมหารือและรวบรวมความคิดเห็น เพื่อเตรียมจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หรือ Intangible Cultural Heritage: ICH ในภาพรวมของประเทศ โดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นำร่อง นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมภูมิสารสนเทศกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปแบบของบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลเชิงพื้นที่จำนวนมากก็ได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ในขั้นต้นผ่านข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นอกจากจะมีการหารือในประเด็นสำคัญๆ แล้ว GISTDA ยังได้นำเสนอภารกิจสำคัญเกี่ยวกับระบบTHEOS-2 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า การให้บริการ Application & Solution และการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อีกด้วย
 

Nattakarn Sirirat 22/4/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top