Head GISDTDA

ข้อมูล PM2.5 จากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของวันที่ 13 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

สถานการณ์ฝุ่นเช้านี้
.
   ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมดวงอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5  ของวันนี้ (13 เมษายน 2565) เวลา 09.00 น. ภาคเหนือพบฝุ่นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวชายแดนจังหวัด #เชียงใหม่ #เชียงราย และ #แม่ฮ่องสอน ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดค่าฝุ่นลดลงจากวานก่อนเล็กน้อย มีเพียงจังหวัด #หนองคาย และ #อุดรธานี ที่มีค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ 108 และ 98ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ ซึ่งหมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
   ทั้งนี้ GISTDA ได้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/pm25/
#จิสด้า #GISTDA #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ฝุ่นละออง #pm25 #เช็คฝุ่น #รู้สู้ภัย #ฮิมาวาริ #Himawari #AQI

Phapawich Mahamart 13/4/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง