Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 9 เมษายน 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 353 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 147 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 67 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 52 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 46 จุด พื้นที่เขตสปก. 36 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 5 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ #เพชรบูรณ์ 24 จุด #อุตรดิตถ์ 21 จุด และ #พิษณุโลก 20 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 190 จุด โดยพบมากสุดในพื้นที่เกษตรกรรม คาดว่าอาจเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ ส่วนภูมิภาคอื่นจุดความร้อนยังคงเกิดขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 9 เมษายน 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 13,257 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12,510 จุด และภาคกลาง 7,875 จุด ตามลำดับ
.
ส่วนค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เช้านี้ยังน่าเป็นห่วง หลายจังหวัดทางตอนบนของประเทศพบค่าฝุ่นเพิ่มมากขึ้นจากวันก่อน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปานกลาง (สีเหลือง)  ไปจนถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) 
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่ง คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2,612 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 2,384 จุด และอันดับที่ 3 เป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 920 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในประเทศไทยเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #THEOS2 #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 9/4/2565 644 0
Share :