Head GISDTDA

การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ สทอภ. จำนวน 957 รายการ

การจำหน่ายครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ของ สทอภ. จำนวน 957 รายการ

กำหนดการมีดังนี้

1. ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดใน www.gistda.or.th ระหว่าง 17 - 23 มีนาคม 2565 

2 กำหนดการเปิดให้เข้าดูครุภัณฑ์เพื่อใช้ประกอบการเตรียมเอกสารเสนอราคา ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ดังนี้

  • เวลา 09.00 น. - 10.00 น. เข้าดูครุภัณฑ์ ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียนติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 7 ฝ่ายพัสดุ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
  • เวลา 13.30 น. - 15.30 น. เข้าดูครุภัณฑ์ ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ชั้น 5 เลขที่ 196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

3. กำหนดเปิดให้เข้าทำการเสนอราคาครุภัณฑ์ขายทอดตลาด ณ อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (บางเขน) ชั้น 5 เลขที่ 196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-141-4588 หรือ 092-419-7885

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
Nanfa Sangnakorn 17/3/2565 885 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง