Head GISDTDA

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 9 มีนาคม 2565

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 9 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 262 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่เกษตร 79 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 63 จุด พื้นที่เขต สปก. 61 จุด  พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 39 จุด  พื้นที่ป่าอนุรักษณ์ 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 1 จุด  ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุด คือ #อุบลราชธานี 30 จุด #นครพนม 18 จุด  #แม่ฮ่องสอน 17 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนลดลงจำนวนมากอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ แต่ยังพบจุดความร้อนบ้างในพื้นที่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทางภาคเหนือ ในส่วนเช้าวันนี้เวลา 10.00 น. คุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยรวมทั่วประเทศไทยอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 
.
สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ครองอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้พบ 2,039 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 827 จุด และอันดับที่ 3 เป็นราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 820 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THOES-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

phakpoom.lao 10/3/2565 318 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง