Head GISDTDA

แผนที่แสดงจุดความร้อนจาก Suomi NPP ระบบ VIIRS วันที่ 6 มีนาคม 2565

     GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วันที่ 6 มีนาคม 2565 พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 854 จุด เพิ่มขึ้นจากวานก่อน 361 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 274 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 257 จุด พื้นที่เกษตร 171 จุด พื้นที่เขตสปก. 90 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 55 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 7 จุด ส่วนจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากสุดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 3 จังหวัด คือ #แม่ฮ่องสอน 170 จุด #เชียงใหม่ 104 จุด #ลำปาง 77 จุด ตามลำดับ จากภาพแสดงให้เห็นว่าจุดความร้อนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระจายตัวในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือซึ่งวันนี้พบมากถึง 427 จุด สอดคล้องกับเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้น ส่วนเช้าวันนี้เวลา พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคุณภาพอากาศปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) อยู่ในระดับปานกลาง อาจเริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 6 มีนาคม 2565 พบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 9,519 จุด ตามด้วยภาคเหนือ 8,132 จุด และภาคกลาง 5,070 จุด ตามลำดับ
.
     สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน อันดับหนึ่งยังคงเป็นของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งวันนี้พบ 3,149 จุด รองลงมาอันดับ 2 เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2,019 จุด และอันดับที่ 3 เป็นประเทศไทย จำนวน 854 จุด ตามลำดับ ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในในประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในประเทศไทย เนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามา ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ
.
     ทั้งนี้ ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
.
     อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้ GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fire.gistda.or.th
#จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่22 #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ
#จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

Phapawich Mahamart 6/3/2565 0
Share :