Head GISDTDA

GISTDA ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SENTINEL-1 สำรวจคราบน้ำมันในท้องทะเล ล่าสุดไม่พบคราบน้ำมันลอยในทะเล

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม SENTINEL-1 ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบเรดาร์ บันทึกภาพวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เมื่อเวลา 06.01 น. สำรวจคราบน้ำมันในท้องทะเล ล่าสุดไม่พบคราบน้ำมันลอยในทะเล รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าว GISTDA ได้นำเสนอในการประชุมวางแผนกลยุทธ์การขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลพื้นที่มาบตาพุด ณ ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ปฏิบัติ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและวางแผนการขจัดคราบน้ำมัน อาทิ ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ทัพเรือภาคที่ 1 หรือ ศคปน.ทรภ.1 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ ศรชล.จังหวัดระยอง กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

หมายเหตุ : ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-1 ที่ใช้ในเหตุการณ์นี้เป็นช่วงคลื่น C-Band ที่มีรายละเอียดภาพ 10*10 เมตร ต่อพิกเซล (โดยประมาณ) หากคราบน้ำมันที่มีขนาดเล็กมากหรือมีลักษณะบาง (Sheen/Thin Oil) บนผิวน้ำทะเลอาจจะตรวจจับหรือสังเกตได้ยากบนภาพถ่ายดาวเทียม  จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ร่วมด้วย เพื่อเพิ่มความแม่นยำและถูกต้องยิ่งขึ้น

 

phasaphong.tha 1/2/2565 1
Share :