Head GISDTDA

GISTDA เปิดภาพจากดาวเทียมไทยโชต วันที่ 18 ตุลาคม 2564 พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนบริเวณอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

พบพื้นที่น้ำท่วมขังบางส่วนบริเวณอำเภอบ้านสร้าง จังหวัด #ปราจีนบุรี  โดยภาพรวมในจังหวัดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วประมาณ 23,700 ไร่ ส่วนหนึ่งจากอิทธิพลของพายุ”คมปาซุ” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก ส่งผลให้หลายพื้นที่น้ำเอ่อล้นตลิ่ง และกระทบต่อพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำ และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#น้ำท่วม #จิสด้า #gistda #จิสด้าก้าวสู่ปีที่21 #ดาวเทียม

ปราจีนบุรี

Admin 18/10/2564 103 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top