Head GISDTDA

GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo Skymed-2 ช่วงเย็นของวันที่ 15 ตุลาคม 2564 น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัด #ศรีสะเกษ #ยโสธร #สุรินทร์ #ร้อยเอ็ด #อุบลราชธานี และ #อำนาจเจริญ รวมทั้งสิ้น 84,240 ไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลัก และที่อยู่อาศัยบางส่วน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

Cosmo Skymed-2 ช่วงเย็นของวันที่ 15 ตุลาคม 2564

Admin 15/10/2564 90 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top