Head GISDTDA

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออก

GISTDA ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออก ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังบริเวณบางส่วนของจังหวัดจันทบุรี และตราด รวมทั้งสิ้น 47,610 ไร่ โดยที่จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่ที่อำเภอขลุง จำนวน 20,268 ไร่ ในขณะที่จังหวัดตราด ในอำเภอเขาสมิง ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกันอยู่ที่ 13,947 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและอยู่ใกล้ริมสองฝั่งลำน้ำ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม การประเมินสถานการณ์ และการฟื้นฟูความเสียหายต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่21 #จิสด้า #ดาวเทียม #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ข้อมูลจากดาวเทียม #น้ำท่วม

RADARSAT-2 ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564

Admin 13/10/2564 98 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง
Go to top