Head GISDTDA

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้นำระบบภูมิสารสนเทศโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี : ๖๐ พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มาจัดแสดงซึ่งรวบรวมข้อมูลโครงการตามพระราชดำริจากหน่วยงานต่างๆมาไว้ในระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำไปใช้บริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ระบบได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ลงนามปักหมุดถวายพระพรเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งร่วมลงนามปักหมุดถวายพระพรด้วยตนเองโดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา อาจารย์และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 – วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558

Admin 18/8/2015 0
Share :