Head GISDTDA

GISTDA ร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP" จ.สตูล

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 GISTDA เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสัมมนา "การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs และ OTOP" เพื่อยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการด้านสินค้าผักและผลไม้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ด้วย Thai GAP ณ ห้องประชุมอภัยนุราช 1 โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล
โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งบูท GISTDA ได้การตอบรับจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก

Admin 15/1/2015 422 0
Share :

Related news