Head GISDTDA

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2558 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซี่งได้รับความสนใจจากเด็ก และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนกิจกรรมและของรางวัลบางส่วนจากหน่วยงานในพื้นที่ และบริษัทพันธมิตร

 

ผู้รายงาน  นายชินทัตต์  เขียวแก้ว
E mail : keawkaew@gistda.or.th
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ, สทอภ.

Admin 12/1/2015 409 0
Share :