Head GISDTDA

รมว.วท. พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ GISTDA

ดร.พิเชฐดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร GISTDA โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำรวจและวิธีการทางแผนที่ที่ทันสมัย เพื่อการสนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ GISTDA อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพฯ

Admin 16/10/2557 0
Share :