Head GISDTDA

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS ณ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เริ่มแล้วครับ....สำหรับการลงพื้นที่ของ GISTDA เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ซึ่งเป็น 1 ในโครงการ GISTDA เพื่อบ้านเกิด ที่มีนางมิ่งขวัญ กันธา นักพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจ เป้นหัวหน้าโครงการ ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ย. 2557

     นอกจากในวันนี้จะมีการสรุปงานโครงการแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหาร GISTDA กับผู้นำชุมชน รวมทั้งในวันที่ 8 เราจะลงพื้นที่ที่หมู่บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย เพื่อดูความคืบหน้าภายหลังมีการนำข้อมูล GIS ไปทดลองใช้ในหมู่บ้านแห่งนี้ ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไร ?

ติดตามชมนะครับบบบบบบ

Admin 7/11/2557 0
Share :