Head GISDTDA

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2557

 เมื่อพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจาย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชตอย่างได้ความรู้และสอดแทรกความสนุกเพิ่อง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Admin 14/11/2014 0
Share :