Head GISDTDA

คณะอาจาย์และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันพุธรที่ 12 พฤศจิกายน 2557

 เมื่อวันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2557 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะอาจาย์และนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมกิจการและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียมไทยโชต ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

Admin 14/11/2014 0
Share :