Head GISDTDA

งานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน” และ “ THASA ท้าทดลอง ท่องอวกาศ”

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2557  GISTDA ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน” (ระบบสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ) และ “THASA ท้าทดลอง ท่องอวกาศ” (พาเด็กไทย...ไปอวกาศ) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 6 สทอภ. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

 

     โดยในกิจกรรมแรก GISTDA จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 หรือ วันแม่แห่งชาติ ภายใต้ชื่อ “ตามรอยพระบาทยาตราบรมราชินีนาถรักษ์แผ่นดิน (ระบบภูมิสารสนเทศ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)” ซึ่งจะเป็นการแสดงแผนที่ประเทศไทยจากภาพดาวเทียม และมีข้อมูลภูมิสารสนเทศอื่นๆ ประกอบ เพื่อแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยระบบสืบค้นอย่างง่าย (user-friendly) ที่ให้ผู้ใช้สามารถเปิดใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Smart phone หรือ Tablet และสามารถร่วมกิจกรรมโดย “ปักหมุด” ในแผนที่เมื่อผู้ใช้อยู่บนพื้นที่จริง พร้อมทั้งสามารถ upload รูปถ่ายที่ผู้ใช้กำลังดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ และข้อความแห่งความประทับใจได้อย่างง่ายดาย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ยังช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลายอีกด้วย ทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง http://royalproject.gistda.or.th

 

     กิจกรรมที่สอง GISTDA เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงปริญญาตรีทั่วประเทศ ค้นหาประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและเร้าใจในอวกาศ ด้วยการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Youth Space Ambassador Contest หรือ THASA ทีมละไม่เกิน 2 คน ภายใต้หัวข้อ “นำการทดลอง...ขึ้นสู่อวกาศ” ที่สนับสนุนให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสังเกต และการเรียนรู้ถึงความแตกต่างของอวกาศและพื้นโลก โดยมีพื้นฐานสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบ

     น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงงานเพื่อคัดเลือกและทำกิจกรรมร่วมกันทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งเรียนรู้วิธีการทำบอลลูนให้สามารถนำของที่น้องๆ จะนำขึ้นสู่อวกาศนั้นขึ้นไปได้จริง ด้วยความสูงประมาณ 30 – 50 km จากพื้นดิน ซึ่งจะจำลองสภาวะอวกาศได้ระดับหนึ่ง ทั้งความดัน อุณหภูมิ และอากาศ ตลอดจนการปล่อย และติดตามเก็บกู้ ซึ่งจะทำให้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้ดีอีกด้วย ส่งเสริมให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจในการเป็นนักบินอวกาศ โดยทีมที่ชนะเลิศจากการแข่งขันจะได้มีโอกาสในการขึ้น Zero G Flight ซึ่งเป็นไฟล์ทที่จำลองสภาวะไร้น้ำหนักที่เครื่องบินจะทิ้งดิ่งตัวลงมาเอียงเป็นระดับ 45 องศา ในช่วงนั้นจะเป็นสภาวะไร้น้ำหนัก ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเร้าใจที่ไม่สามารถหาได้บนพื้นโลก

     กิจกรรมดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่แสดงศักยภาพของนักวิจัยและเทคโนโลยีในประเทศไทย ที่จะส่งการทดลองขึ้นไปในอวกาศจริง ๆ อีกทั้งการวิจัยเกี่ยวกับบอลลูนหรือ High Altitude Platform (HAP) ยังเป็นแนวโน้มสำหรับเทคโนโลยีสำรวจโลกในอนาคตอีกด้วย

     THASA เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2557 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/thasacontest ได้เลย

Admin 8/8/2014 0
Share :