Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  เที่ยงวันนี้คุณภาพอากาศ PM 2.5 โดยรวมคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดไม่เกินระดับ 41  สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดีมาจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง และความกดอากาศสูง หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

TAG: PM2.5
Admin 2/5/2564 226 0
Share :