Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 28 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ช่วงเทียงวันนี้ คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) โดยพบค่า AQI สูงสุดในจังหวัดกรุงเทพมหานครในระดับที่ 36 เท่านั้น  สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดี เกิดจากมีพายุฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะตอนบนของประเทศ โดยหลายพื้นที่มีลูกเห็บตก และลมกระโชกแรง ทำให้ลดการสะสมของฝุ่งละอองในหลายพื้นที่ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 28/4/2564 255 0
Share :