Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 26 เมษายน 2564

บ่ายนี้อากาศดีขึ้น กว่าเมื่อวาน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.  พบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในบริเวณจังหวัด #สกลนคร  ซึ่งพบค่า AQI สูงสุดที่ 60 ในอำเภอ เมือง จังหวัด #สกลนคร สลับกับค่าคุณภาพอากาศปานกลาง(สีเหลือง) ให้เห็นในบริเวณจังหวัด #เชียงราย #เชียงใหม่ #อุตรดิตถ์  #ขอนแก่น #นครพนม #กาฬสินธุ์ #ร้อยเอ็ด #อุบลราชธานี พบค่า AQI รองลงมาที่ระดับ 50  ในอำเภอ แม่สาย จังหวัด#เชียงราย และ#กาฬสินธุ์ ประกอบกับในช่วงนี้พื้นที่บริเวณภาคเหนือ มีจุดความร้อนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางแห่ง แต่โดยภาพรวมของประเทศนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่คุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า)

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด
เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 26/4/2564 277 0
Share :