Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 21 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.  คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) แต่ก็ยังมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในอำเภอ #แม่สาย จังหวัด #เชียงราย ที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลต่อสุขภาพ ซึ่งพบค่า AQI ที่ระดับ 55 คาดการณ์ว่าเป็นผลกระทบของจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน และในช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่อาจช่วยให้การสะสมของฝุ่นละอองลดน้อยลงไปบ้าง

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 21/4/2021 656 0
Share :