Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 19 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ช่วงบ่ายวันนี้คุณภาพอากาศดีถึงดีมากทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) สดชื่นกันถ้วนหน้า โดยพบค่า AQI สูงสุดทั้งประเทศพบในจังหวัดอุบลราชธานีเพียงระดับ 35 เท่านั้น แต่ก็ยังอยู่ในคุณภาพอากาศดี สาเหตุหลักๆที่ส่งผลให้มีคุณภาพอากาศดีอย่างต่อเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุฝนฟ้าคะนอง และความกดอากาศสูง หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างไม่ขาดสาย อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่น่าไว้วางใจ ออกจากบ้านหรือแม้แต่อยู่ภายในอาคารช่วงนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะครับ
                 
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 19/4/2564 250 0
Share :