Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 18 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ช่วงบ่ายวันนี้คุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) เฉลี่ยค่า AQI ไม่เกิน 30 แต่ก็ยังคงค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง)ในส่วนอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ที่พบค่า AQI46 สาเหตุหลักอันเนื่องมาจากฝนที่ตกลงมาเกือบทั่วภูมิภาคของประเทศไทยจึงทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ถึงช่วงนี้อากาศดี แต่ทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตัวเองจากโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นนะครับ
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 18/4/2564 306 0
Share :