Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 12 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น.

สวัสดีวันหยุดกับคุณภาพอากาศที่สดใส...ทั้งประเทศ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถือว่าเป็นการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงค่าคุณภาพอากาศของเช้าวันนี้ดีทุกภูมิภาคของประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) จากภาพจะเห็นได้ชัดว่าหลายพื้นที่มีคุณภาพอากาศที่แจ่มใส อันเนื่องมาจากผลของพายุฤดูร้อนที่ปกคลุมประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกเกือบทุกภูมิภาค มีค่า AQI เฉลี่ยแต่ละพื้นที่ไม่เกิน 37 แต่ก็ยังมีค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) กระจายตัวอยู่เล็กน้อยในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยพื้นที่ที่พบค่า AQI 47 เป็นพื้นที่ของเขตดินแดง

เวลา 14.00 น.

ช่วงบ่ายวันนี้..สภาพอากาศยังแจ่มใส

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ช่วงบ่ายคุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) และก็ยังเป็นเขตพื้นที่ของดินแดง ที่พบค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง)โดยมีค่า AQI 47 เหมือนกับช่วงเช้าที่ผ่านมา ช่วงนี้อากาศดีแต่ทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับ ล้างมือบ่อยๆ แล้วเราจะผ่านช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ไปด้วยครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 12/4/2564 299 0
Share :