Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 9 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น.

เช้าวันนี้..อากาศสดชื่น

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ภาพรวมเช้านี้ หลายพื้นที่ค่อนข้างสดชื่นโดยพบค่าคุณภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) เนื่องมาจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาในเกือบทุกพื้นที่ ส่งผลให้สภาพอากาศไม่สะสม ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ก็พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีเพียงพื้นที่ของเขตปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ที่พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยพบค่า AQI อยู่ที่ 57

เวลา 14.00 น.

บ่ายนี้..อากาศก็ยังคงแจ่มใส

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
หลายพื้นที่ของประเทศพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) โดยช่วงบ่ายนี้พบคุณภาพอากาศดีประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ เพราะในบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมา และภาพรวมของกระแสลมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งส่งผลให้เกิดการพัดพาฝุ่นละอองกระจายตัวไม่ให้เกิดการสะสมกัน
ด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ่ายดีก็ยังมีสภาพอากาศที่ดีต่อเนื่องแต่ก็ยังพบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยพื้นที่ที่พบคือเขตลาดพร้าวที่มีค่า AQI อยู่ที่ 51


อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 8/4/2564 237 0
Share :