Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 7 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น.

เช้านี้..อากาศดี๊ดี..!!
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.
ภาพรวมเช้านี้ หลายพื้นที่ค่อนข้างสดชื่นโดยพบค่าคุณภาพอากาศโดยรวมทั้งประเทศมีคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) เนื่องมาจากหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่บ้างในเช้านี้ ประกอบกับมีลมพัดอยู่ตลอดเวลาในเกือบทุกพื้นที่ ส่งผลให้อากาศไม่สะสมตัวกัน อากาศค่อนข้างเย็นสบายที่สำคัญช่วงนี้สามารถหายใจได้อย่างเต็มปอด แต่ถึงอย่างไรก็อย่าไว้วางใจมากนักควรสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอเพราะการแพร่ระบาดของโคววิด 19 กำลังกลับมาอีกแล้วในหลายพื้นที่ ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงนี้ก็พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีเพียงพื้นที่ถนนดินแดงเท่านั้นที่พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) โดยพบค่า AQI อยู่ที่ 55

เวลา 14.00 น.

บ่ายนี้อะไรไม่ดี แต่อากาศดีนะ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  บ่ายวันนี้อากาศยังคงดีอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่เริ่มจะได้ยิ้มได้กันบ้าง หลังจากที่ประสพกับปัญหา PM2.5 มาอย่างยาวนาน ภาพรวมทั้งประเทศช่วงบ่ายนี้พบคุณภาพอากาศดีประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียว บางพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ ส่วนภาพรวมของกระแสลมอยู่ในระดับปานกลางซึ่งส่งผลให้เกิดการพัดพาฝุ่นละอองกระจายตัวไม่ให้เกิดการสะสมกันแล้วยังช่วยให้อากาศค่อนข้างเย็นสบายอีกด้วย
ทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลบ่ายดีก็ยังมีสภาพอากาศที่ดีต่อเนื่องเว้นแต่บริเวณพื้นที่ถนนดินแดงเท่านั้นที่ยังคงพบค่า PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)  เหมือนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยพบค่า AQI อยู่ที่ 51


อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 7/4/2564 263 0
Share :