Head GISDTDA

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ที่ประจำอยู่ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี นำโดย นายบุญชุบ บุ้งทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการดาวเทียม  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร Visionarium

Admin 22/7/2020 0
Share :