Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 มีนาคม 2564

PM2.5 บ่ายนี้ทั้งประเทศดีขึ้น ภาคเหนือยังทรงๆ

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 17 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 13.00 น.

พบหลายพื้นที่ยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) สลับกับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) ในบริเวณภาคเหนือ โดยพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่จังหวัด #เชียงราย ที่ระดับ 161 #แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 102 ในขณะที่ภาพรวมของประเทศไทยคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นสังเกตจากภาคกลางที่พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-สีฟ้า) ในบางพื้นที่ เนื่องจากระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองยังคงมีน้อยเว้นแต่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันอยู่มาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที

โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 17/3/2021 0
Share :