Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 1 มีนาคม 2564

ลำปาง ตาก นำโด่ง PM 2.5

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะหนักสุด..!! ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกพบเห็นกระจายอยู่ในหลายพื้นที่เช่นกัน ทั้งนี้พบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและต้องจับตาเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดต่างๆมีดังนี้
บริเวณ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 139
อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 137
บริเวณ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ที่ระดับ 126
บริเวณ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ที่ระดับ 97
บริเวณ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ระดับ 94
บริเวณ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 93
บริเวณ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ระดับ 93

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับช่วงนี้ปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสภาพอากาศที่มีกำลังลมค่อนข้างอ่อนจนถึงสงบนิ่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้หมอกควันผนวกกับฝุ่นละอองสะสมตัวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวควรใส่ผ้าปิดจมูกไว้ตลอดเวลาเมื่อออกที่โล่งแจ้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ... คุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ก็ยังพอจะมีให้ได้สดชื่นกันบ้าง โดยเฉพาะรอบๆบริเวณอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 1/3/2564 0
Share :