• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ปฐมนิเทศ

ปฐมนิเทศ

ไทย

Ignite star ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

          เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 5 อาคารเฟส 1 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ ของจิสด้า กล่าวต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ผ่านการคั

Subscribe to RSS - ปฐมนิเทศ