• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

CubeSats

CubeSats

ไทย

GISTDA สนับสนุนการพัฒนา CubeSats ในระดับนานาชาติ

          เมื่อวันที่ 3-8 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park: SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า (GISTDA) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการองค์การ

Subscribe to RSS - CubeSats