• ภาษาไทย
  • English

image of the week

image of the week

ไทย

image of the week

*****

เขาใหญ่

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย มีอาณาเขตครอบคลุม 11 อำเภอ ของ 4 จังหวัด

   คือ อำเภอมวกเหล็ก อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอปากช่อง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอปากพลี อำเภอบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ได้รับสม​ญานามว่าเป็น  "อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน"

Subscribe to RSS - image of the week