• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

image of the week

image of the week

ไทย

image of the week

เกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
11°39'50.4"N 102°34'04.1"E

“เกาะกูด” เป็นเกาะสุดท้ายที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของเกาะช้าง และสุดท้ายของเขตพรมแดนประเทศไทย ติดกับน่านน้ำของราชอาณาจักรกัมพูชา ห่างจากท่าเรือชายฝั่งจังหวัดตราด ประมาณ 82 กิโลเมตร เป็นเกาะที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของภาคตะวันออก เกาะแห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ในจังหวัดตราดรองจากเกาะช้าง และใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย

Subscribe to RSS - image of the week